Phục Hồi Cơ Bản

Gói Phục Hồi Cơ Bản được thiết kế để phục vụ các khách hàng có ngân sách thấp hoặc muốn tiết kiệm nhất nhưng vẫn giữ những đặc trưng của Vuông Tròn Spa như: nguyên liệu tốt nhất, tay nghề Kỹ Thuật Viên kinh nghiệm lâu năm.