Nhằm tạo điều kiện cho các bạn hộ lý, điều dưỡng, các bạn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có cơ hội kiếm việc làm tốt với thu nhập cao, Vuông Tròn Spa thường xuyên mở các lớp đào tạo kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

  1. Khóa Kỹ Thuật Massage Body thường: 5.000.000 VND
               
  2. Khóa Kỹ Thuật Massage Mặt: 5.000.000 VND
           
  3. Khóa Kỹ Thuật Massage Chân: 5.000.000 VND
             
  4. Khóa học Kỹ Thuật Trọn Gói: 10.000.000 VND